Nieuws

Bezorg ons tijdig de verzamelaanvraag voor de brede weersverzekering!

Ook in 2021 komt de overheid voor 65% tussen in de premies (exclusief taksen) van de brede weersverzekering.

Subsidieregeling | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)

Het rampenfonds dooft stelselmatig uit. Enkel landbouwers die een brede weersverzekering afsluiten, kunnen voor de niet-verzekerde teelten nog aanspraak maken op het rampenfonds. Indien je minder dan 25% van je hoofdareaal verzekerd, komt het rampenfonds niet meer tussen. Tussen 25 en 50% zal het rampenfonds nog 32% van de schade van de niet verzekerde teelten vergoeden. Wanneer er minimaal 50% verzekerd is, komt het rampenfonds nog voor 64% van de niet verzekerde teelten tussen.

* erkenning van de ramp en berekening van de schade conform de wettelijke bepalingen. Vanaf 2020 is het Departement Kanselarij en Bestuur verantwoordelijk voor de erkenningen
Brede weersverzekering | Vlaanderen Intern

Bezorg ons de verzamelaanvraag of de samenvatting die de boekhouder opmaakt, zodat we tijdig uw offerte kunnen aanvragen. Ten laatste op 30 april 2021 dien je in e-loket de verzekeraar aan te duiden waar je een verzekering gaat afsluiten. De subsidietussenkomst is hiervan afhankelijk.

Nog vragen?

Contacteer ons