Ondernemers

Bedrijfswerking

Uitbatingsaansprakelijkheid

U of uw personeel berokkent schade aan derden

Wie niets doet, kan niets verkeerd doen. Soms loopt het bij het uitoefenen van je bedrijfsactiviteiten mis en berokken je schade aan klanten, aan naburige bedrijven, enz. Als die schade te wijten is aan een fout van een werknemer van je bedrijf of van jou als zaakvoerder, dan moet je die schade herstellen of vergoeden. Anders gezegd: je bent dan aansprakelijk. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor je bedrijf vergoedt de schadelijder dan in jouw plaats. Zo bescherm je (het vermogen van) je bedrijf.


Rechtsbijstand

U lijdt schade door derden of u wordt verdacht van een misdrijf

Lijd je schade door de fout van iemand anders? We helpen je de vergoeding te vorderen, ook van overheidsinstellingen en andere verzekeraars. We zorgen tevens voor je strafrechtelijke verdediging als je vervolgd wordt voor een onopzettelijk misdrijf tijdens het bedrijfsleven


Beroepsaansprakelijkheid

U maakt een intellectuele fout

Soms loopt het fout terwijl je je werk doet en berokken je schade aan klanten, andere bedrijven of derden. Want ook jij als professional kunt je vergissen, iets vergeten of verkeerd advies geven. Werd er door jou of een van je werknemers een beroepsfout gemaakt die schade veroorzaakt? Dan ben je aansprakelijk. Je moet de schade herstellen of vergoeden.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid vergoedt de persoon of het bedrijf dat schade lijdt door je beroepsfout in jouw plaats. Zo bescherm je je eigen bedrijf tegen schadevergoedingen van derden. We betalen ook als het om puur financiële schade gaat, bijvoorbeeld als je klant zijn bouwwerken moet stilleggen of te veel belastingen moet betalen omdat je een rekenfout maakte.


Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vennootschap of vzw kun je tijdens de uitvoering van je opdracht ook wettelijk aansprakelijk zijn voor schade die je door fouten en nalatigheden berokkent aan bedrijven, vzw’s en derden.

Wanneer je een fout maakt, kun je persoonlijk of hoofdelijk – voor de fout van een collega-bestuurder – aansprakelijk zijn en kan de schuldeiser ook je privévermogen aanspreken. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen alle financiële schadeclaims van derden die je aansprakelijk houden voor je fouten als bestuurder: we betalen de schadevergoedingen en – als je dat wilt – ook je verdedigingskosten.

Nieuwe vennootschapswetgeving

Sinds de nieuwe vennootschapswetgeving vallen voortaan alle personen die bestuurshandelingen stellen onder de bestuurdersaansprakelijkheid. Verder is er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurs- of toezichtfouten. Dit zet het belang van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nog meer in de kijker. Indien men als bestuurder aan zijn hoofdelijke aansprakelijkheid wenst te ontsnappen, zal de bestuurder in kwestie het bestuursorgaan erover moeten informeren dat hij niet heeft deelgenomen aan een welbepaalde foute handeling met vermelding hiervan in de notulen van de bestuursvergadering.


10-jarige aansprakelijkheid

Aannemer of architect? Dan kan je wet je verplichten om een verzekering 10-jarige aansprakelijkheid af te sluiten. Als aannemer of architect ben je 10 jaar lang burgerlijk aansprakelijk voor je bouwwerk. Loopt er binnen die periode iets verkeerd met het gebouw en word je aansprakelijk gesteld, dan kunnen die kosten op jou worden verhaald. Een verzekering tienjarige aansprakelijkheid beschermt je tegen dat risico.

Meer diensten van uw KBC-Verzekeringsagent.

ONTDEK WAARMEE MERCELIS VERZEKERINGEN U KAN HELPEN!