Ondernemers

Brand

Als ondernemer geef je elke dag het beste van jezelf. Maar ondernemen betekent ook dat je soms risico’s moet durven nemen om vooruit te komen. Wij bekijken graag samen met jou hoe we deze risico’s kunnen indekken. Zo kan jij je met een gerust gemoed bezig houden met de zaken die er echt toe doen. Contacteer ons nu voor een vrijblijvende doorlichting en risico-analyse.

Brandverzekering

Uw bedrijfsgebouwen, machines en goederen maken een groot deel uit van uw bedrijfskapitaal. En dus van de toekomst van uw bedrijf. Deze verzekering is niet zomaar een brandverzekering, maar beschermt je roerende en onroerende goederen tegen verschillende risico’s, zoals brand, vandalisme en storm. Bovendien geniet je hiermee als huurder een aansprakelijkheidsdekking.

Iedere onderneming heeft specifieke risico’s. Wij helpen u graag om deze in kaart te brengen. Zo stellen we een verzekering op maat voor u samen die de risico’s die u bezig houden indekken:

Verzeker voorwerpen tegen alle risico’s

Voor bepaalde voorwerpen wil je extra bescherming voorzien. Het gaat hier vaak over elektronische en fijn mechanische apparatuur. Je kunt voorwerpen per stuk verzekeren, maar ook per set of groep van dezelfde aard.

Bescherming bij onverwachte wijziging in omgevingsfactoren

Bij koopwaar kan de kwaliteit en de houdbaarheid onder invloed staan van omgevingsfactoren. Denk aan zout in te vochtige ruimtes of vlees in een te warme omgeving. De installaties die deze omgevingsfactoren optimaal houden, kunnen al eens falen. Om je tegen het financiële verlies daardoor te beschermen werd deze verzekering in het leven geroepen.

Verzekering bodemsanering

Zowel bij ondergrondse als bovengrondse stookolietanks is een lek niet ondenkbaar. Laat je verzekeren voor de gevolgen daarvan en wij nemen de saneringswerken op ons. Ook als het lek in een bijhorende leiding zit.

Verzekering voor goederen die je vervoert

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen. Aan te raden voor bijvoorbeeld vaklui (loodgieters, schrijnwerkers, elektriciens…) en leveranciers (drankenhandel…). Deze verzekering geldt tijdens transport voor eigen rekening.

Bedrijfsschade

Indien u geconfronteerd wordt met een zwaar schadegeval, houdt het vaak niet op bij de materiële schade. Dient u zich daarnaast ook nog zorgen te maken over uw winst en de betaling van uw vaste kosten? Bescherm je tegen de daling van de bedrijfsresultaten die het gevolg is van een verzekerd schadegeval waardoor je je beroepsactiviteiten niet volledig kunt uitoefenen.

Meer diensten van uw KBC-Verzekeringsagent.

ONTDEK WAARMEE MERCELIS VERZEKERINGEN U KAN HELPEN!