Je medewerkers

Arbeidsongevallenverzekering

Een ongeval tijdens het werk? Da’s snel gebeurd. Daarom ben je als ondernemer met personeel ook wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Die verzekering zorgt dat medische kosten, inkomensverlies e.d. ten gevolge van een arbeidsongeval vergoed worden. Deze verplichte verzekering geldt voor elke persoon met wie je een arbeidsovereenkomst hebt, zelfs al is het maar voor een dag.

Volgende vier waarborgen zijn standaard mee verzekerd in de arbeidsongevallenvezekering van KBC:

  1. Thuiswerken: verzekerd bij ongeval tijdens thuiswerken, bijvoorbeeld als je van de trap valt 
  2. Evenementen: zolang ze mee georganiseerd zijn door de werkgever
  3. Dienstopdracht: in het buitenland en vanaf 1 overnachting ook in het binnenland
  4. Overlijden: overlijdt je werknemer door een arbeidsongeval? Dan betalen we de vergoeding ook uit aan de wettelijk of feitelijk samenwonende partner

Let op!

 De arbeidsongevallenverzekering dient in voege te zijn op de dag dat je personeel begint te werken. Vergeet je tijdig een arbeidsongevallenverzekering te sluiten, dan kun je een boete krijgen en zelfs strafrechtelijk vervolgd worden.

Goede werknemers vind je niet makkelijk en de jacht op talent woedt heviger dan ooit. Je zorgt dus maar beter voor genoeg redenen om je personeel elke dag voor je bedrijf te laten kiezen. Zo kun je de verplichte arbeidsongevallenverzekering aanvullen met een aantal interessante opties: 

Wij werken graag een voorstel op maat voor u uit.

Meer diensten van uw KBC-Verzekeringsagent.

ONTDEK WAARMEE MERCELIS VERZEKERINGEN U KAN HELPEN!