Particulieren

Brand

Eigenaar

Uw woning is misschien wel de belangrijkste investering die u aangaat en verdient dan ook een uitgebreide bescherming. Een brandverzekering of woonverzekering beschermt je tegen de financiële risico’s bij schade aan je woning én inboedel door brand, water, natuurrampen, …

Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering dekt veel meer dan enkel brandschade.
Onze woningpolis verzekert je woning en inboedel (inclusief diefstal).

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen: tuinzwembad of bodemsanering bij vervuiling door lekken uit je stookolietank.

Je tweede verblijf verzekeren?

Ontdek de voorwaarden voor de brandverzekering voor de eigenaar van een tweede verblijf.

Huurder

In Vlaanderen is een brandverzekering voor huurders sinds 1 januari 2019 verplicht. Naast de verplichte huurdersaansprakelijkheid is het raadzaam om ook je inboedel te verzekeren zodat je bij schade niet zelf voor de kosten moet opdraaien.

Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering dekt veel meer dan enkel brandschade.
Onze woningpolis verzekert je huurdersaansprakelijkheid en inboedel (inclusief diefstal).

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen: juridische hulp bij conflicten met de verhuurder (rechtsbijstand) of bodemsanering bij vervuiling door lekken uit je stookolietank..

Je tweede huurwoning verzekeren?

Ontdek de voorwaarden voor de brandverzekering voor de huurder van een tweede verblijf.

Verhuurder

Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering dekt veel meer dan enkel brandschade.
Onze woningpolis verzekert je woning, je aansprakelijkheid voor schade door je woning en rechtsbijstand.

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen: tuinzwembad of vervuiling door lekken uit je stookolietank (bodemsanering).

Aan het bouwen?

Je huis verbouwen of renoveren is een complexe aangelegenheid. Zelfs wanneer je veel kennis van zaken hebt of een beroep doet op een ervaren aannemer, loopt er weleens iets mis. Hou er rekening mee dat je in dat geval ook schade kunt toebrengen aan de eigendom van derden, zoals de aanpalende woning van de buren.

Een typische brandverzekering dekt schade aan je woning en inboedel bij brand, waterschade en tal van andere schadegevallen. Daarnaast kun je je polis uitbreiden met extra dekkingen voor bouw-gerelateerde schadegevallen. Denk aan een uitgebreide bescherming bij ongevallen tijdens de werken, een bescherming tegen schade en diefstal van materialen op de werf, of een bescherming tegen het faillissement van de aannemer of architect

Daarenboven kan ook een aansprakelijkheidsdekking voor schade aan derden bij het bouwen of verbouwen aangewezen zijn. Zo hoef je je geen zorgen te maken over eventuele geschillen met je buren over onopzettelijke schade aan hun woning.

Contacteer ons voor een offerte op maat

Bijstandsverzekering voor je woning

Een probleem met je woning?

Wat als een onmisbaar deel van je woning in panne valt? Verwarming kapot? Toilet verstopt? Jezelf buitengesloten? Lek in het dak? Dan wil je toch ook meteen geholpen worden? Daarom neem je een verzekering voor woningbijstand.

Deze verzekering zorgt voor bijstand bij ernstige en onverwachte problemen in je woning. Je hoeft alleen maar naar KBC te bellen en wij regelen alles. Ook ‘s nachts en in het weekend, wanneer het nog moeilijker is om zelf een beschikbare en betaalbare hersteller te vinden.

Hoe werkt het?

1. Een probleem? Je belt ons callcenter op 0800 629 75. Dat kan dag en nacht. 
2. We sturen hulp binnen de 24 uur, bij hoogdringendheid trachten we binnen de 2 uur. 
3. Een vakman helpt je snel uit de nood.

Onze bijstandsverlener biedt eerste hulp. Dat betekent dat hij verdere schade aan je woning voorkomt of beperkt, een voorlopige herstelling uitvoert en je woning weer veilig en bewoonbaar maakt. Een definitieve herstelling (bv. versleten installaties vervangen) of onderhoudswerken vallen niet onder deze verzekering.

Het aantal interventies per jaar is onbeperkt. Je kunt ons dus bellen zo vaak als nodig is. Wist je dat je via de KBC Mobile app rechtstreeks naar ons callcenter kunt bellen?

Meer diensten van uw KBC-Verzekeringsagent.

ONTDEK WAARMEE MERCELIS VERZEKERINGEN U KAN HELPEN!