Ondernemers

Medische vrije beroepen

Beroepsaansprakelijkheid medisch vrije beroepen

In je medisch beroepsleven kun je helaas geconfronteerd worden met patiënten die een schadevergoeding van jou eisen. Stel, een patiënt schuift uit over de pas geboende vloer van je wachtkamer of je vergeet een kompres in het lichaam van een patiënt. Dankzij de aansprakelijkheidsverzekering zal het slachtoffer een correcte vergoeding krijgen voor de geleden schade. Zelfs wanneer er na een behandeling complicaties optreden die niet eens het gevolg zijn van een medische fout of nalatigheid, dan kun jij rekenen op juridische bescherming met een uitgebreide rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je zelf schade geleden? Dan vorderen wij deze terug van de persoon die hiervoor aansprakelijk is. Is je eigen aansprakelijkheid in het gedrag? Dan zou het kunnen dat je wordt aangeklaagd voor een onopzettelijk misdrijf. We staan je bij tijdens gerechtelijke procedures, strafrechtelijke verdediging of een tuchtrechtelijke inbreuk.

Cyberverzekering

Als medisch vrije beroeper kom je constant in contact met privacy gevoelige info. Laat dat nu net een van de trigger zijn voor hackers om bepaalde systemen aan te vallen. Het gevolg is daarvan dat u enerzijds aansprakelijk kan zijn ten aanzien van uw patiënten en anderzijds dat uw werking stil valt. De Cyberverzekering van KBC biedt hiervoor een gepaste oplossing die zowel in een preventie-luik voorziet als onmiddellijke bijstand verleend in het geval van een cyberaanval.


Pensioenopbouw

RIZIV pensioensopbouw

Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, logopedisten of zelfstandig verpleegkundigen kunnen hun jaarlijkse financiële toelagen van het RIZIV gebruiken voor een sociale pensioenspaarverzekering.
Meer info

(Sociaal) VAPZ

Zowel medisch vrije beroepers met als zonder vennootschap kunnen gebruik maken van een VAPZ als meest fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen.
Meer info

IPT

Werk je als medisch vrije beroeper met een vennootschap? Dan is een IPT een fiscaal vriendelijke manier om aan pensioensparen te doen. Tevens geniet u van een voordelig tarief voor uw gewaarborgd inkomen.
Meer info

POZ

Werk je als medisch vrije beroeper zonder een vennootschap? Dan is een POZ een fiscaal vriendelijke manier om aan pensioensparen te doen.
Meer info

Meer diensten van uw KBC-Verzekeringsagent.

ONTDEK WAARMEE MERCELIS VERZEKERINGEN U KAN HELPEN!